ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
   
جزئیات خبر
 
عنوان خبر : اطلاعيه شماره(2)پرداخت اجاره بهاي خوابگاه و دريافت کارت سکونت خوابگاه

متن :

قابل توجه دانشجويان محترم ساکن خوابگاه، لطفا جهت پرداخت بدهي خوابگاه در نيمسال جاري از تاريخ 1394/08/01 به سايت bp.swf.ir مراجعه نماييد. صدور کارت سکونت خوابگاه بعهده اداره خوابگاهها مي باشد. از تاريخ 1394/08/05 انتظامات خوابگاه از ورود دانشجويان بدون کارت خوابگاه جلوگيري مي نمايند.

     
تعداد مشاهده : 5519
فرستنده :
تاریخ ارسال : 25 مهر سال 1394
 
 
 
نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست؟
 
 

اطلاعيه درخواست خوابگاه براي متقاضيان سکونت در نيمسال دوم 97-96

اطلاعيه تمديد اقامت و انصراف از خوابگاه براي نيمسال دوم 97-96

اطلاعيه شماره (6) ثبت نام خوابگاه کارشناسي ارشد 96

ثبت نام خوابگاه نيمسال اول 97-96

زمان انتخاب اتاق سال تحصيلي 97-96

اطلاعيه ثبت نام خوابگاه هاي دولتي سال 95

ثبت نام خوابگاه براي نيمسال دوم95-94

اطلاعيه شماره(4) مر بوط به انصراف براي نيمسال دوم 95-94

اطلاعيه شماره (3)آخرين مهلت پرداخت اجاره بهاي خوابگاه

نحوه پرداخت اجاره بهاي خوابگاه

   

مهمترین پیوندها