ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
   
جزئیات خبر
 
عنوان خبر : اطلاعيه شماره (3)آخرين مهلت پرداخت اجاره بهاي خوابگاه

متن :

به اطلاع آندسته از دانشجوياني که تا کنون موفق به پرداخت اجاره بهاي خوابگاه نشده اند ميرساند، حداکثر تا تاريخ 1394/10/04 مهلت دارند نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند در غير اينصورت طبق نص آئين نامه وزارتي مشمول جريمه ديرکرد و محروميت از ادامه سکونت در ترم هاي آتي خواهند شد. ضمناً از دانشجوياني که در اين رابطه با اداره خوابگاهها همکاري داشته اند تشکر و قدرداني مي شود.

     
تعداد مشاهده : 2173
فرستنده :
تاریخ ارسال : 29 آذر سال 1394
 
 
 




نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست؟




 
 

ظرفيت خوابگاه هاي دولتي تکميل شده

اطلاعيه شماره3 - مهلت درخواست خوابگاه و انتخاب اتاق

ليست خوابگاه هاي خودگردان داراي مجوز

زمان درخواست خوابگاه و انتخاب اتاق دانشجويان کارشناسي 97

زمان درخواست خوابگاه دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد ورودي 97

اطلاعيه درخواست خوابگاه براي متقاضيان سکونت در نيمسال دوم 97-96

اطلاعيه تمديد اقامت و انصراف از خوابگاه براي نيمسال دوم 97-96

اطلاعيه شماره (6) ثبت نام خوابگاه کارشناسي ارشد 96

ثبت نام خوابگاه نيمسال اول 97-96

زمان انتخاب اتاق سال تحصيلي 97-96

   

مهمترین پیوندها