ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
   
جزئیات خبر
 
عنوان خبر : راه اندازي سامانه خوابگاه هاي خودگردان دانشجويي در دانشگاه مازندران در سال تحصيلي جديد

متن :

مدير دانشجويي دانشگاه مازندران

راه اندازي سامانه خوابگاه هاي خودگردان دانشجويي در دانشگاه مازندران در سال تحصيلي جديد خبر داد.

بهرام آقاجاني مدير دانشجويي دانشگاه از راه اندازي سامانه خوابگاه هاي خودگردان دانشجويي براي اولين بار در سراسر کشور خبر داد و گفت، با توجه به استقبال دانشجو از سراسر کشور جهت ادامه تحصيل در مقاطع مختلف تحصيلي در مازندران به دليل جاذبه هاي طبيعي و برخورداري از مواهب الهي بستر مناسبي براي حضور آنان مي باشد. وي اضافه کرد دانشگاه مازندران به عنوان برزگترين مرکز آموزش عالي استان و يکي از دانشگاه هاي کشور مي باشد که با مشکلات خوابگاه روبرو مي باشد. مدير دانشجويي مازندران گفت با توجه به رويکرد معاونت دانشجويي در سند 14014 به حضور بخش حضوصي جهت ارائه خدمات مطلوب به دانشجويان، با تلاش همکاران سامانه خوابگاه هاي خودگران دانشجويي را براي اولين بار در دانشگاه هاي سراسر کشور راه اندازي نموديم.بهرام آقاجاني گفت در اين سامانه دانشجويان، فضاها ، مساحت و امکانات رفاهي و بهداشتي، ميزان اجاره بهاء و ميزان دوري و نزديکي به محل تحصيل را مشاهده مي کنند و همچينين کليه موارد انصباطي در اين سامانه براي والدين قابل رويت مي باشد.مدير دانشجويي در پايان گفت کليه افرادي که علاقمند به واگذاري واحدهاي خود جهت خوابگاه هاي خودگران مي باشند موظف اند کليه مستندات خود را پايان ارديبهشت به معاونت دانشجويي تحويل نمايند

     
تعداد مشاهده : 1334
فرستنده :
تاریخ ارسال : 8 ارديبهشت سال 1395
 
 
 
نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست؟
 
 

زمان بندي ثبت نام خوابگاه دولتي 98-97

اطلاعيه شماره (4) مهلت مجدد براي ثبت درخواست خوابگاه

اطلاعيه شماره(3) اعلام اسامي پذيرفته شدگان خوابگاه نيمسال اول 97-96

اطلاعيه شماره (1) ثبت نام خوابگاه سال تحصيلي 97-96

اطلاعيه شماره(2) تمديد مهلت ثبت نام خوابگاه نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

راه اندازي سامانه خوابگاه هاي خودگردان دانشجويي در دانشگاه مازندران در سال تحصيلي جديد

سالروز ميلاد اولين امام شيعيان جهان حضرت علي(ع) مبارك باد

مهلت پرداخت اجاره بهاي خوابگاه

فراخوان جذب پرسشگر از ميان دانشجويان براي خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا)

دستورالعمل اجرايي هفدهمين دوره مسابقات ملي مهارت

   

مهمترین پیوندها