ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
   
جزئیات خبر
 
عنوان خبر : ثبت نام خوابگاه نيمسال اول 97-96

متن :

اطلاعيه شماره(5)

***قابل توجه دانشجويان متقاضي اسکان در خوابگاه دولتي:

ضمن تبريک و آرزوي موفقيت براي دانشجويان دکتري ورودي96 به اطلاع مي رساند آن دسته از دانشجوياني که موفق به ثبت نام خوابگاه نشده اند، تاريخ درخواست خوابگاه براي نيمسال اول 97-96 از 13 شهريور لغايت 18 شهريور مي باشد. لازم به ذکر مي باشد با توجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه پس از بررسي درخواست متقاضيان براساس آئين نامه واگذاري خوابگاه، نتايج بررسي(موافقت/عدم موافقت) از طريق همين سامانه با ورود به کارتابل دانشجويان از منوي دريافت پيام قابل مشاهده مي باشد.***

     
تعداد مشاهده : 4198
فرستنده :
تاریخ ارسال : 10 شهريور سال 1396
 
 
 




نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست؟




 
 

قابل توجه دانشجويان متقاضي تمديد سکونت در سراي دانشجويي نيمسال دو 98-97

ظرفيت خوابگاه هاي دولتي تکميل شده

اطلاعيه شماره3 - مهلت درخواست خوابگاه و انتخاب اتاق

ليست خوابگاه هاي خودگردان داراي مجوز

زمان درخواست خوابگاه و انتخاب اتاق دانشجويان کارشناسي 97

زمان درخواست خوابگاه دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد ورودي 97

اطلاعيه درخواست خوابگاه براي متقاضيان سکونت در نيمسال دوم 97-96

اطلاعيه تمديد اقامت و انصراف از خوابگاه براي نيمسال دوم 97-96

اطلاعيه شماره (6) ثبت نام خوابگاه کارشناسي ارشد 96

ثبت نام خوابگاه نيمسال اول 97-96

   

مهمترین پیوندها