ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
   
جزئیات خبر
 
عنوان خبر : مهلت انتخاب اتاق نيمسال اول سال تحصيلي 99-98

متن :

اطلاعيه:

به اطلاع دانشجويان محترمي که با تقاضاي سکونت آنها در سراهاي دانشجويي دولتي براي سال تحصيلي 98 - 99 موافقت شده است، مي رساند سامانه خوابگاه ها براي انتخاب اتاق راس ساعت ?? صبح روز شنبه مورخه ????/??/?? لغايت ????/??/?? فعال بوده و شما عزيزان مي توانيد نسبت به تعيين اتاق خود اقدام نماييد. بديهي است مهلت فوق الذکر تمديد نمي شود لذا عدم انتخاب اتاق در بازه زماني مذکور به منزله انصراف از خوابگاه تلقي گرديده و نام دانشجو از ليست متقاضيان حذف مي گردد.
                                                                     اداره امور سراهاي دانشجويي

     
تعداد مشاهده : 3483
فرستنده :
تاریخ ارسال : 21 شهريور سال 1398
 
 
 
نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست؟
 
 

اطلاعيه زمان ثبت درخواست خوابگاه نيمسال اول 99-98

مهلت انتخاب اتاق نيمسال اول سال تحصيلي 99-98

اعلام نتايج درخواست سکونت در سراي دانشجويي دولتي نيمسال اول 99-98

تمديد مهلت ثبت درخواست سکونت در سراي دانشجويي 99-98

اطلاعيه ثبت نام تقاضاي سکونت در سراي دانشجويي 99-98

زمان بندي ثبت نام خوابگاه دولتي 98-97

اطلاعيه شماره (4) مهلت مجدد براي ثبت درخواست خوابگاه

اطلاعيه شماره(3) اعلام اسامي پذيرفته شدگان خوابگاه نيمسال اول 97-96

اطلاعيه شماره (1) ثبت نام خوابگاه سال تحصيلي 97-96

اطلاعيه شماره(2) تمديد مهلت ثبت نام خوابگاه نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

   

مهمترین پیوندها