ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
   
مجتمع خوابگاهي حضرت زينب(س)
 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي سمت

 

خانم فريده نصراله پور حيدري

 

سرپرست مجتمع خوابگاهي حضرت زينب(س)

 خانم صغري دارپرين

خانم زينب حاجي پور

خانم صغري رمضاني

 

 

 

سرپرست شيفت شب

سرپرست شيفت شب

سرپرست شيفت شب

 

 

 

   
   
   
 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۳۹۵/۳/۱۶
 
 
 
 
نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست؟
 
 

اطلاعيه درخواست خوابگاه براي متقاضيان سکونت در نيمسال دوم 97-96

اطلاعيه تمديد اقامت و انصراف از خوابگاه براي نيمسال دوم 97-96

اطلاعيه شماره (6) ثبت نام خوابگاه کارشناسي ارشد 96

ثبت نام خوابگاه نيمسال اول 97-96

زمان انتخاب اتاق سال تحصيلي 97-96

اطلاعيه ثبت نام خوابگاه هاي دولتي سال 95

ثبت نام خوابگاه براي نيمسال دوم95-94

اطلاعيه شماره(4) مر بوط به انصراف براي نيمسال دوم 95-94

اطلاعيه شماره (3)آخرين مهلت پرداخت اجاره بهاي خوابگاه

نحوه پرداخت اجاره بهاي خوابگاه

   

مهمترین پیوندها