ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
   
مجتمع خوابگاهي حضرت زينب(س)
 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي سمت

 

خانم فريده نصراله پور حيدري

 

سرپرست مجتمع خوابگاهي حضرت زينب(س)

 خانم صغري دارپرين

خانم زينب حاجي پور

خانم صغري رمضاني

 

 

 

سرپرست شيفت شب

سرپرست شيفت شب

سرپرست شيفت شب

 

 

 

   
   
   
 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۳۹۵/۳/۱۶
 
 
 
 
نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست؟
 
 

   

مهمترین پیوندها