ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
   
مجتمع خوابگاهي حضرت زينب(س)
 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي سمت

 

خانم فريده نصراله پور حيدري

 

سرپرست مجتمع خوابگاهي حضرت زينب(س)

 خانم صغري دارپرين

خانم زينب حاجي پور

خانم صغري رمضاني

 

 

 

سرپرست شيفت شب

سرپرست شيفت شب

سرپرست شيفت شب

 

 

 

   
   
   
 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۳۹۵/۳/۱۶
 
 
 
 
نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست؟
 
 

قابل توجه دانشجويان متقاضي تمديد سکونت در سراي دانشجويي نيمسال دو 98-97

ظرفيت خوابگاه هاي دولتي تکميل شده

اطلاعيه شماره3 - مهلت درخواست خوابگاه و انتخاب اتاق

ليست خوابگاه هاي خودگردان داراي مجوز

زمان درخواست خوابگاه و انتخاب اتاق دانشجويان کارشناسي 97

زمان درخواست خوابگاه دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد ورودي 97

اطلاعيه درخواست خوابگاه براي متقاضيان سکونت در نيمسال دوم 97-96

اطلاعيه تمديد اقامت و انصراف از خوابگاه براي نيمسال دوم 97-96

اطلاعيه شماره (6) ثبت نام خوابگاه کارشناسي ارشد 96

ثبت نام خوابگاه نيمسال اول 97-96

   

مهمترین پیوندها