ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
   
مجتمع خوابگاهي شهيد نواب صفوي
 

جناب آقاي جعفر صادقيان

سرپرست مجتمع خوابگاهي شهيد نواب صفوي(پسران)   

تلفن تماس:01135255205-01135232383

اين مجتمع داراي 8 بلوک مي باشد که بلوک 1 براي دانشجويان مقطع دکترا بلوک 2،3،4

برامقطع کارشناسي ارشد وبلوک 5،6،7،8 برا مقطع کارشناسي مي باشد.
 
شرح وظايف و فعاليتها

1- پذيرش و اسکان دانشجويان معرفي شده از طرف اداره خوابگاهها
2- اسکان و انجام مراحل اداري تحويل اتاق و امکانات خوابگاهي
3- مهيا نمودن خوابگاهها براي اسکان دانشجويان
4- نظارت و هماهنگي در زمينه تقسيم اتاق و اموال دربين دانشجويان
5- بازديد روزانه از خوابگاهها و بررسي موارد موجود
6- هماهنگي در زمينه رفع کليه موارد موجود در خوابگاهها در کوتاهترين زمان ممکن
7- پيگيري در زمينه تامين مايحتاج خوابگاهها در زمينه امکانات و لوازم
8- کنترل و نظارت بر امور مربوط به دانشجويان و مجموعه مقررات خوابگاهي
9- هماهنگي در زمينه ثبت ميزان بدهي و گزارشات مرتبط به اداره خوابگاهها
10- اجرا و هماهنگي در زمينه عملي شدن برنامه هاي دانشگاه از طريق اداره امور خوابگاهها
11- درخواست و ييگيري خريد لوازم مورد نياز مجموعه خوابگاهها
12- برنامه ريزي و هماهنگي در زمينه افزايش امکانات و خدمات صنفي در سطح خوابگاهها
13- تنظيم و ارائه گزارشات روزانه براي اداره خوابگاهها
14- محاسبه ميزان بدهي دانشجويان و اعلام آن به اداره خوابگاه
15- دريافت تميد مجوز اسکان و جابجائي دانشجويان در طول هر ترم
16- اقدام به تخليه خوابگاهها در تعطيلات تابستانه برابر تقويم اعلام شده
17- نظارت و کنترل امور خدماتي و پرسنل شاغل به کار در محيط خوابگاهها
18- اجراي برنامه و مقررات خوابگاهها
19- تعيين خسارت احتمالي دانشجويان به اموال دولتي و ارائه گزارشات مرتبط به اداره خوابگاهها
20- ايجاد فضاي آرام و افزايش سطح رفاهي خوابگاه براي ساکنين
21- هماهنگي و تحويل مراسلات پستي دانشجويان
22- نظارت بر کار پيمانکاران و بخشهاي خصوصي مشغول به کار در محيط خوابگاهها
23- حضور فيزيکي مستمر در خوابگاه برابر برنامه تعيين شده توسط اداره خوابگاهها

 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۳۹۵/۳/۱۶
 
 
 
 
نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست؟
 
 

قابل توجه دانشجويان متقاضي تمديد سکونت در سراي دانشجويي نيمسال دو 98-97

ظرفيت خوابگاه هاي دولتي تکميل شده

اطلاعيه شماره3 - مهلت درخواست خوابگاه و انتخاب اتاق

ليست خوابگاه هاي خودگردان داراي مجوز

زمان درخواست خوابگاه و انتخاب اتاق دانشجويان کارشناسي 97

زمان درخواست خوابگاه دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد ورودي 97

اطلاعيه درخواست خوابگاه براي متقاضيان سکونت در نيمسال دوم 97-96

اطلاعيه تمديد اقامت و انصراف از خوابگاه براي نيمسال دوم 97-96

اطلاعيه شماره (6) ثبت نام خوابگاه کارشناسي ارشد 96

ثبت نام خوابگاه نيمسال اول 97-96

   

مهمترین پیوندها