ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
   
کارشناسان اداره خوابگاهها
 

جناب آقاي عباس دشتک
کارشناس اداره امور خوابگاه ها(پسران)
تلفن تماس: 01135302820


خانم مائده نعمتي
کارشناس اداره امور خوابگاهها(دختران)
تلفن تماس :35302820-011
  شرح وظايف کارشناسان اداره خوابگاهها:

- بررسي ومطالعه فردي و اجتماعي دانشجويان ساکن در خوابگاهها به منظور ارائه طرحهايي در جهت ارتقاء سطح فرهنگي ، رفاهي و آموزشي
- فراهم نمودن امکانات ارايه خدمات رفاهي به دانشجويان ساکن خوابگاهها
- برقراري جلسات گفت و شنو د با مديران حوزه شوراي اسلامي، خوابگاهها و دانشجويان به منظور بررسي و شناخت مشکلات دانشجويان ساکن خوابگاهها
- انعکاس، نظرات و پيشنهادات دانشجويان به مقامهاي مسئول
- شرکت در سمينارها و کميته ها و کنفرانس هاي مربوط به بررسي و وضعيت سکونت دانشجويان در خوابگاههاي دانشجويي
- مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل دانشجويان در زمينه تأمين خوابگاهها مورد نياز
- نظارت بر حفظ و نگهداري خوابگاهها ي تحت پوشش
- ترغيب دانشجويان ساکن خوابگاهها جهت شرکت در نماز جمعه و دعاي کميل
- بازديد از خوابگاههاي تحت پوشش و بررسي و حل مشکلات موجود ونظارت بر حسن اجراي انجام امور
- ارائه گزارشات از وضعيت خوابگاهها به مسئولين
- پيش بيني بودجه و نيروي انساني و ارائه گزارشات لازم
- نظارت دقيق بر حسن انجام کار شوراي اسلامي خوابگاهها متناسب با شرح وظايف
- نظارت دقيق بر حسن انجام انتخابات شوراي اسلامي خوابگاهها
- نظارت دقيق بر انجام وظايف مجموعه کاري تحت مديريت

 

 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۳۹۵/۸/۱۷
 
 
 
 
نظر شما در مورد الکترونيکي شدن خدمات معاونت دانشجويي چيست؟
 
 

قابل توجه دانشجويان متقاضي تمديد سکونت در سراي دانشجويي نيمسال دو 98-97

ظرفيت خوابگاه هاي دولتي تکميل شده

اطلاعيه شماره3 - مهلت درخواست خوابگاه و انتخاب اتاق

ليست خوابگاه هاي خودگردان داراي مجوز

زمان درخواست خوابگاه و انتخاب اتاق دانشجويان کارشناسي 97

زمان درخواست خوابگاه دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد ورودي 97

اطلاعيه درخواست خوابگاه براي متقاضيان سکونت در نيمسال دوم 97-96

اطلاعيه تمديد اقامت و انصراف از خوابگاه براي نيمسال دوم 97-96

اطلاعيه شماره (6) ثبت نام خوابگاه کارشناسي ارشد 96

ثبت نام خوابگاه نيمسال اول 97-96

   

مهمترین پیوندها