ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
   


کارتابل واحد ها

در صورت عضو نبودن شما می توانید به مرکز کامپیوتر و معاونت دانشجویی مراجعه نمایید .
نام کاربری :

کلمه عبور :
  
 


زمان بندي ثبت نام خوابگاه دولتي 98-97

اطلاعيه درخواست خوابگاه براي متقاضيان سکونت در نيمسال دوم 97-96

اطلاعيه تمديد اقامت و انصراف از خوابگاه براي نيمسال دوم 97-96

اطلاعيه شماره (6) ثبت نام خوابگاه کارشناسي ارشد 96

ثبت نام خوابگاه نيمسال اول 97-96

زمان انتخاب اتاق سال تحصيلي 97-96

اطلاعيه شماره (4) مهلت مجدد براي ثبت درخواست خوابگاه

اطلاعيه صندوق رفاه دانشجويان كشور در خصوص "ثبت وام ويژه دکتري دانشجويان

اطلاعيه شماره(3) اعلام اسامي پذيرفته شدگان خوابگاه نيمسال اول 97-96

اطلاعيه شماره (1) ثبت نام خوابگاه سال تحصيلي 97-96

   

مهمترین پیوندها
دانشگاه مازندران  مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه مازندران  پورتال صندوق رفاه دانشجویی  پورتال وزارت علوم